Cầu Cần Giuộc (nối hai bờ xã Phước Lại và thị trấn Cần Giuộc) được khởi công xây dựng vào đầu năm 2022. Đây là công trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ… Chi tiết »